Bestyrelsesportal-BetterBoard

Styreportal
– for konfidensielle og sensitive styredokumenter

Styreportalen er et verktøy som er utviklet for å digitalisere og effektivisere styrearbeidet. Det er en sikker plattform som lar styremedlemmer samarbeide, dele informasjon og ta beslutninger på en mer effektiv måte. En styreportal skaper rammene for en profesjonell og strukturert arbeidsflyt for styret, advisoryboard osv. Rollebasert tilgangsnivå gir for eksempel også revisor og sekretær distribuere og arkivere fortrolige dokumenter for styret.

Én av de største fordelene med å bruke en styreportal er at den sikrer høy grad av sikkerhet for den sensitive informasjonen som vanligvis utveksles før, under og etter styremøtene. BetterBoard Board Portal bruker avanserte sikkerhetsprotokoller, inkludert kryptering og tilgangskontroll, for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang og misbruk.

BetterBoard Styreportalen tilbyr:

 • En samlet oversikt over arbeidet til styret
 • Kryptert datalagring og distribuering av konfidensiell og sensitiv informasjon
 • Trygg kommunikasjon i styret
 • Høy sikkerhet med bl.a. 2-faktor-innlogging
 • Rollebasert tilgang til for eksempel sekretær og regnskapsfører
 • Smart dokumentvisning med merknader og kommentaralternativer direkte på dokumentene
 • E-signatur*
 • Intelligent møtearkiv
 • Avansert søkefunksjon
 • Interaktivt årshjul
 • Oppretting av arbeidsrom for deler av styret og/eller eksterne personer
 • Rask historisk innsikt for nye styremedlemmer
 • Opprett møte med smart agendafunksjon
 • Møtebokfunksjonen samler automatisk alt møtematerialet i én PDF-fil
 • Oppgavefunksjon, tilordne oppgaver til styrets medlemmer ved behov. med en tidsfrist
 • Enkelt oppsett av hybridmøter
 • Stemmefunksjon
 • … og mye mer
BetterBoard prispakker baggrund

Gjenkjenner du at …

 • konfidensielle og sensitive styredokumenter distribueres via e-post
 • styredokumenter mottas for eksempel fra revisor og sekretær, som ikke er medlemmer av styret
 • styredokumenter arkiveres lokalt hos det enkelte styremedlem – ofte i e-postprogrammet
 • styrets historiske dokumenter og referater er ikke samlet på ett sted og dermed ikke tilgjengelige for alle styremedlemmer
 • styret har ikke tatt stilling til IT-sikkerhet for korrekt håndtering av dokumenter

Felles struktur med styreportalen

Styreportalen gir en felles plattform for å strukturere, lagre og organisere styrets dokumenter, vedtak og kommunikasjon. Dette gjør det enklere for styremedlemmene å finne og henvise til relevant informasjon når de trenger det.

Alt i alt er styreportalen et nødvendig styreverktøy for styrer som ønsker å digitalisere arbeidet sitt og oppnå en høyere grad av sikkerhet og effektivitet. Det gir styremedlemmer mulighet til å samarbeide og ta beslutninger på en mer effektiv måte, samtidig som de beskytter dataene sine mot uautorisert tilgang og misbruk.

Se styreportalen om 30 min

Vi er klare til å gi deg en nettbasert demo av styreportalen vår. Det er helt uforpliktende, men her blir du navigert rundt i portalen og få et godt innblikk i styreportalens mange funksjoner. Vi tar utgangspunkt i et fiktivt styre og det krever ingen forberedelser fra din side.

Image module