BetterBoard Styreportal

Frigjør tid til verdiskapende styrearbeid

Bestill online demo
Prøv portalen gratis
Motta mer information

Høy datasikkerhet

Styrets fortrolige og sensitive dokumenter er sikret på et ekstremt høyt nivå med BetterBoard-portalen.

100 % skybasert

BetterBoard-portalen krever ingen integrasjon eller installasjon. Du kan logge direkte på uansett hvor du er, og på den enheten du ønsker å jobbe fra.

Enkelt og intuitivt

BetterBoard-portalen er designet med fokus på brukervennlighet. Enkelt og intuitivt å benytte for alle medlemmene i styret og tilhørende utvalg.

Hvorfor bruke et styreportal?

For å effektivisere styrearbeidet før, under og etter styremøtene, samtidig som man overholder gjeldende lovgivning om IT-sikkerhet og GDPR.

Et styreportal er et styreverktøy, spesifikt designet for å oppnå mer struktur og en sikrere måte å dele og behandle konfidensielle dokumenter og informasjon på. Portalen optimaliserer styrearbeidet, blant annet ved å frigjøre tid for styret til det verdiskapende styrearbeidet, noe som dermed skaper merverdi for virksomheten/organisasjonen.

Styreportalen optimaliserer styremedlemmenes prosesser rundt samarbeid og beslutninger, som blant annet øker oversikten i styrets arbeid. Tilgang til et styreportal kan gis både til interne og eksterne interessenter. Tilgangene defineres og styres ved hjelp av ulike tilgangsnivåer, som er tilpasset brukerens rolle i det respektive styret. Ønsker man ytterligere diskresjon, kan man med et profesjonelt styreportal opprette konfidensielle arbeidsrom, hvor man for eksempel kan håndtere spesielt personfølsomme saker eller andre emner som krever begrenset tilgang.

En god styreplattform er brukervennlig og gir enkel tilgang til informasjon, møter, referater, vedtekter, budsjetter osv. for alle styremedlemmer, uavhengig av hvor de befinner seg, og uavhengig av hvilken enhet de arbeider fra.

Styreportalen er den ideelle løsningen for virksomheter som søker en sikker og effektiv plattform for sitt styrearbeid. Gjennom hele prosessen – fra planlegging og koordinering før møtene, til gjennomføring og referatskriving samt oppfølging etter møtene med referat til digital signering – er styreportalen det riktige valget for profesjonelt styrearbeid.

Opplev verdien av et styreportal

Image module

Kjenner du deg igjen i at…

  • Fortrolige og sensitive styredokumenter distribueres via e-post.
  • Det mottas styredokumenter fra eksempelvis revisor, sekretær og andre som ikke er medlem av styret.
  • Styredokumenter arkiveres lokalt hos det enkelte styremedlemmet – ofte i et e-post-program.
  • Styret ikke har tatt stilling til IT-sikkerheten for korrekt håndtering av styredokumenter.
  • Du skal samle dokumenter fra flere e-poster og egne arkivsystemer før hvert styremøte.
  • Styrets historiske dokumenter og referater ikke er samlet ett sted, og dermed ikke er tilgjengelige for alle styremedlemmer.

Styreportalen inneholder blant annet:

Hybridmøte
Gjør styremøtene enda mer effektive, og gi styremedlemmene mulighet til å delta enten fysisk eller virtuelt via hybridmøtefunksjonen.
E-signatur
Optimaliser dokumenthåndteringen og gjør avtaleprosessene mer strømlinjeformede med e-signaturløsningen. Signer med BankID, MitID, SMS-kode osv.
Interaktivt årshjul
Gjør årsplanleggingen mer engasjerende og oversiktlig med det interaktive årshjulet.
Image module
Image module
Avstemningsmodul
Gjør beslutningstakingen mer strømlinjeformet og effektiv med avstemningsmodulen. Gjennomfør avstemninger på tvers av møter og dokumenter eller lag deres egne avstemninger.
Referatfunksjon
Skriv referatet direkte under møtet og send det eventuelt til godkjenning hos formannen før det sendes til elektronisk signatur hos styrets medlemmer.
Automatisk PDF-generering
Dokumenter som lastes opp til styreportalen vil automatisk danne en PDF-versjon av den opplastede filen uavhengig av hvilken filtype som er lastet opp.
Nedlast møtebok
Gjør møtematerialet lett tilgjengelig for alle styrets medlemmer.
Arbeidsrom for utvalgte medlemmer
Skap et digitalt rom hvor alle teammedlemmer kan dele ressurser, diskutere ideer og arbeide sammen.
2-faktor innlogging (2FA)
Styrk sikkerheten og beskytt sensitive data med 2-faktor innlogging. Gi brukerne et ekstra lag med beskyttelse ved innlogging, slik at kun autoriserte personer får tilgang.
Image module

Hva sier kundene om vår styreportal?