Image module

10 mest anvendte funksjoner

Vi har samlet våre 10 mest anvendte funksjoner på styreportalen. Effektiviser deres styrearbeid med et styreverktøy som enkelt og sikkert skaper struktur og overblikk.

Motta mer informasjon
Prøv gratis i 30 dager
Bestill online demo

#1 – Interaktivt årshjul

Hvordan skaper dere overblikk over deres aktiviteter i styret? Hos BetterBoard er det en av de mest brukte funksjonene da det er med på å skape overblikk over årets forløp og aktiviteter. Det er både intuitivt og enkelt å anvende, og gir et visuelt overblikk. Når årshjulet er fylt ut, kan det lastes ned og brukes i eksempelvis agendaen eller i PowerPoint til det neste styremøtet.

Det skaper overblikk og gir en enklere planlegging av deres styrearbeid.

Les mer om interaktivt årshjul herInteraktivt årshjul
Image module
Image module

# 2 – Referatfunksjon

Underskriver der deres referater etter hvert styremøte? Hos BetterBoard er referatfunksjonen en av de mest anvendte funksjonene da dette kan skrives direkte på styreportalen.

Referatfunksjonen er utrolig enkel å anvende med mulighet for gjennomsyn innen det sendes til elektronisk underskrift.

Vil du vite mer om referatfunksjonen?Referatfunksjonen

# 2 – Referatfunksjon

Underskriver der deres referater etter hvert styremøte? Hos BetterBoard er referatfunksjonen en av de mest anvendte funksjonene da dette kan skrives direkte på styreportalen.

Referatfunksjonen er utrolig enkel å anvende med mulighet for gjennomsyn innen det sendes til elektronisk underskrift.

Vil du vite mer om referatfunksjonen?Referatfunksjonen
Image module

#3 – E-signatur

Digital underskriving av dokumenter direkte på styreportalen.

Med e-signatur har dere mulighet til å underskrive styrereferater, kontrakter og andre avtaler som krever underskrifter fra styremedlemmer og andre.

Samtidig kan man få overblikk over hvem som har underskrevet, og hvem som mangler i en underskriftsprosess.

Les mer om E-signatur herE-signatur
Image module
Image module

#4 – Hybridmøter

Med hybridmøter har dere mulighet til å delta både fysisk og online i det samme styremøtet. Det betyr at man kan delta i et planlagt styremøte fra både pc, nettbrett eller smarttelefon, uansett hvor man befinner seg.

Hybridmøte-funksjonen på BetterBoard Styreportalen kan benyttes med alle kjente videomøte-tjenester som Teams, Zoom, Google-Meet, Skype og mange flere.

Les mer om fordelene ved hybridmøter herHybridmøter

#4 – Hybridmøter

Med hybridmøter har dere mulighet til å delta både fysisk og online i det samme styremøtet. Det betyr at man kan delta i et planlagt styremøte fra både pc, nettbrett eller smarttelefon, uansett hvor man befinner seg.

Hybridmøte-funksjonen på BetterBoard Styreportalen kan benyttes med alle kjente videomøte-tjenester som Teams, Zoom, Google-Meet, Skype og mange flere.

Les mer om fordelene ved hybridmøter herHybridmøter
Image module

#5 – Arbeidsrom

Har dere hatt behov for at utvalgte medlemmer jobber videre med et emne uten at alle i styret trenger å være involvert i hele prosessen? Samt deler fortrolige dokumenter med eksterne personer som ikke er en del av styret, eksempelvis en revisor eller advokat?

Det kan man med funksjonen «Arbeidsrom» på styreportalen. Arbeidsrom er et sikkert, sterkt og effektivt integrert verktøy på portalen. Det sikrer at dere kan kommunisere og dele fortrolige dokumenter med utvalgte personer, både internt og eksternt, og hvor de involverte samtidig kan underskrive digitalt direkte i arbeidsrommet. Enkelt og greit.

Les mer om arbeidsrom herArbeidsrom
Image module
Image module

#6 – Søkefunksjon

Sørg for ikke å miste overblikket over dokumentene i deres styre.

Med den brukervennlige søkefunksjonen på BetterBoard Styreportalen, er det mulig å foreta en effektiv søkning på ord og dokumenter på portalens innhold.

Se hvordan søkefunksjonen fungererSøkefunksjonen

#6 – Søkefunksjon

Sørg for ikke å miste overblikket over dokumentene i deres styre.

Med den brukervennlige søkefunksjonen på BetterBoard Styreportalen, er det mulig å foreta en effektiv søkning på ord og dokumenter på portalens innhold.

Se hvordan søkefunksjonen fungererSøkefunksjonen
Image module

#7 – Intelligent møtearkiv

Med portalens automatiserte møtearkiv får du en bedre struktur og et større overblikk over ditt styrearbeid.

Med «Møtearkiv» bygger portalen automatisk et strukturert møtearkiv så det er enkelt og overskuelig for alle medlemmer å finne tidligere møter og styredokumenter frem.

Det skaper stor verdi for styret, og er samtidig også en viktig del av å overholde lovkravene i «Kontrollpakken».

Les mer om møtearkiv herMøtearkiv
Image module
Image module

#8 – Automatisk PDF-generering

Med automatisk PDF-generering blir håndtering av styrematerialet gjort vesentlig mer enkelt for alle brukere på portalen.

Med automatisk PDF-generering skal man ikke tenke på hvilke filformater man laster opp på portalen, og samtidig sørger systemet for å generere en møtebok i PDF-format av hele møtematerialet.

Se mer om automatisk PDF-generering herPDF-generering

#8 – Automatisk PDF-generering

Med automatisk PDF-generering blir håndtering av styrematerialet gjort vesentlig mer enkelt for alle brukere på portalen.

Med automatisk PDF-generering skal man ikke tenke på hvilke filformater man laster opp på portalen, og samtidig sørger systemet for å generere en møtebok i PDF-format av hele møtematerialet.

Se mer om automatisk PDF-generering herPDF-generering
Image module

#9 – Visuelt overblikk over leste/uleste dokumenter

Med det visuelle overblikket over leste og uleste dokumenter, gir BetterBoard-portalen en hjelpende hånd til blant annet møteforberedelsene.

Som styremedlem får man på sin forside et raskt og strukturert overblikk over hvor mange dokumenter man mangler å lese på tvers av møter og mapper.

Les mer om visuelt overblikk herVisuelt overblik
Image module
Image module

#10 – Last ned digital møtebok

Møtebok-funksjonen på BetterBoard-portalen gir styret mulighet til å laste ned en samlet PDF-fil av hele møtematerialet som selvsagt også inkluderer selve agendaen.

Det betyr at styreportalen tilbyr et verktøy til deg som ønsker å lese hele møtemateriale i ett samlet dokument. Du slipper dermed for å skulle navigere i og åpne ulike dokumenter når du leser materialet.

Les mer og last ned digital møtebokDownload digital mødebog

#10 – Last ned digital møtebok

Møtebok-funksjonen på BetterBoard-portalen gir styret mulighet til å laste ned en samlet PDF-fil av hele møtematerialet som selvsagt også inkluderer selve agendaen.

Det betyr at styreportalen tilbyr et verktøy til deg som ønsker å lese hele møtemateriale i ett samlet dokument. Du slipper dermed for å skulle navigere i og åpne ulike dokumenter når du leser materialet.

Les mer og last ned digital møtebokDownload digital mødebog
Image module