Nettmøter


Avhold nettmøtekonferanser på BetterBoard Styreportalen, og gjør det enkelt og effektivt for deg og ditt styre å avholde online-møter.

Med BetterBoard Styreportalens nettmøtefunksjon gjør dere det mulig å avholde nettmøter på tvers av fysiske distanser – uansett om dere sitter i ulike byer, regioner eller land. Dermed frigis verdifull tid for styrets medlemmer som selvsagt har en travel kalender i forveien. Besparelser i forhold til transport er også lik med reduserte transportkostnader, noe som selvsagt også er en fordel i miljømessig sammenheng.

Enkelt og effektivt

Nettmøter i styrearbeidet er særdeles effektivt, og gjør det mulig for alle styremedlemmene å få tilgang til møtene raskt og enkelt. Det eneste som kreves er et enkelt trykk på nettmøte-ikonet på BetterBoard Styreportalen – og så kommer man direkte inn i møtet. Ingen deltakere skal derfor tenke på verken kompliserte nedlastninger eller installasjon av plugg-inns.

Nettmøtefunksjonen kan selvsagt også benyttes mellom styremøtene, eksempelvis i forbindelse med forberedelse, avvikling og oppfølgning av møter. Den kan benyttes av både styrelederen, styremedlemmene og andre som er involvert i styrearbeidet 24/7, og er dermed en særdeles fleksibel og effektiv måte å møtes på.

Smarte funksjonaliteter

Nettmøtefunksjonen inkluderer en rekke smarte og brukervennlige funksjonaliteter som er tilgjengelige for alle møtedeltakerne. Med skjermdeling kan dere eksempelvis dele deres skjerm med andre styremedlemmer som også deltar i nettmøtet.

Det er tre måter hvorpå dere kan dele skjermen deres:

Chatfunksjonen er enda en av de smarte funksjonalitetene som kan være særdeles anvendelig når dere avholder styremøter – eller andre møter. I chatfunksjonaliteten kan dere kommunisere med hverandre samtidig som nettmøtet avholdes. Det kan eksempelvis være nyttig i situasjoner hvor mange deltar i samme møte, og hvor det er mange dialoger på kryss og tvers.

Chatfunksjonaliteten gjør det også mulig at dere kan skrive noter til hverandre, eller be om å få ordet. Dermed får dere skapt en god møtekultur med høy produktivitet og gjensidig respekt.

Fordeler og ulemper

I skjemaet under ser du en samlet oversikt over noen av de vesentligste fordelene og ulempene med de tre ulike møtetypene: Nettmøter, telefonmøter og vanlige fysiske møter:

Fordeler og ulemper ved videokonferanser

Bestill gratis materiale eller les mer om de andre smarte funksjonalitetene på portalen

BetterBoard Styreportalen inneholder mange smarte funksjonaliteter som er med på å gjøre de enkelt og effektivt for styret og styremedlemmene. Her kan du få et raskt overblikk over noen av funksjonalitetene. Vil du høre mer om vår styreportal, og hva vi kan tilby deg og ditt styre? – så bestill gratis materiale her og få utdypende informasjon. Har du ytterligere spørsmål angående BetterBoard Styreportalen eller dens funksjonaliteter, så kan du kontakte oss her.