Image module

Intelligent møtearkiv

– Med BetterBoard-portalens automatiserte møtearkiv får du en bedre struktur og et større overblikk over styrearbeidet ditt.

I BetterBoard har vi gjort det enklere og mer effektivt for deg og styret ditt å bevare et strukturert overblikk over avholdet møter og dertil hørende viktige styredokumenter. Med «Møtearkiv» sørger BetterBoard-portalen nemlig for at tidligere avholdte møter og tilhørende dokumenter og referater alltid er tilgjengelige for deg og styret ditt – helt automatisk.

Bedre struktur over møter

Det er en lang rekke positive effekter ved det automatiserte og intelligente møtearkivet: For det første sparer styret tid på å arkivere dokumenter. For det andre får dere et strukturert overblikk over aktiviteter for samtlige styremedlemmer. For det tredje vil eksempelvis revisor oppleve en mer effektiv og rask tilgang på referater, og avslutningsvis gjør automatiseringen det enklere å «on-boarde» nye styremedlemmer eller en ny styreleder.

BetterBoard Styreportalen sørger ikke bare for at avholdte møter blir arkivert under «Møtearkiv». Systemet oppretter i tillegg automatisk års-mapper, så selv etter mange års historikk er systemet fremdeles særdeles overskuelig.

God «on-boarding»

Som nevnt er et av de verdiskapende elementene i det autoriserte og intelligente møtearkivet en enklere og mer effektiv «on-boarding»-prosess for nye styremedlemmer. Via systemet kan nye styremedlemmer raskt få overblikk over igangværende prosjekter samt innblikk i og tilgang på de seneste styrereferatene. De nye medlemmene vil selvsagt også få tilgang på viktige informasjoner som for eksempel vedtekter, forretningsorden, strategiplaner og nøkkeltall.

Kort fortalt bidrar den automatiserte funksjonaliteten i BetterBoard-portalen til en effektiv og rask «on-boarding»-prosess for både nye medlemmer og det eksisterende styret – det hele med henblikk på å skape et verdiskapende og effektivt styrearbeid.

Bedre oversikt over møter med BetterBoard Styreportal møtearkiv

Bestill gratis materiale eller les mer om de andre smarte funksjonalitetene på portalen

BetterBoard Styreportalen inneholder mange smarte funksjonaliteter som er med på å gjøre de enkelt og effektivt for styret og styremedlemmene. Her kan du få et raskt overblikk over noen av funksjonalitetene. Vil du høre mer om vår styreportal, og hva vi kan tilby deg og ditt styre? – så bestill gratis materiale her og få utdypende informasjon. Har du ytterligere spørsmål angående BetterBoard Styreportalen eller dens funksjonaliteter, så kan du kontakte oss her.

Opplev en moderne og brukervennlig styreportal

Prøv gratis i 30 dager
Bestill online demo
Motta mer informasjon