Cookie- og personvernerklæring

Personvernerklæring

1.0 Generelt

1.1 Arrangøren av dette arrangementet er BetterBoard ApS, Haderslevvej 36, 6000 Kolding, Danmark.

1.2 Avtale om påmelding inngås med deg og arrangøren, BetterBoard ApS.

 

2.0 Persondataerklæring

2.1 Ved påmelding blir de opplysningene som du har inntastet overført og lagret i BetterBoard’s interne datasystem.

2.2 Opplysningene anvendes utelukkende til å ekspedere påmeldingen samt kommunikasjon vedrørende det tilmeldte arrangementet. Opplysningene lagres etterfølgende for å kunne finne tilbake til påmeldinger, dersom det skjer avbestillinger/endringer/avlysning.

2.3 Arrangøren gir ikke de registrerte personopplysningene videre til tredjepart.

2.4 Som registrert har du mulighet for innsikt, og kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i Persondataloven.