Image module

Arbeidsrom

- Ved å opprette private arbeidsrom for styret ditt, vil dere bli i stand til å løse styrearbeidet markant mer effektivt.

Alle, som er involvert i styrearbeid vet, at arbeidet krever at man klarer å ha mange baller i luften samtidig. Med arbeidsrom-funksjonaliteten får dere som styre mulighet for å skape en struktur i arbeidet ved å opprette et virtuelt arbeidsrom til en gruppe medlemmer som dermed blir i stand til å jobbe enda mer målrettet og effektivt med eksempelvis et prosjekt eller en konkret oppgave.

I arbeidsrommet kan styremedlemmene samarbeide om oppgaver og dele dokumenter med hverandre som utelukkende er tilgjengelige for dem som er en del av arbeidsrommet. Styremedlemmene kan delta i flere arbeidsrom samtidig, og det er selvsagt også mulig å delta i flere prosjekter på tvers av styret.

Et sterkt og effektivt verktøy

Arbeidsrommet er et særdeles effektivt og strukturert verktøy til å jobbe godt sammen som gruppe, men samtidig er det også en meget effektiv måte å delegere ut større prosjekter og oppgaver på. Dette vil bidra markant til et mer effektivt, fokusert og målrettet arbeid i den konkrete gruppen.

Som styre får dere via arbeidsrommet en enestående mulighet for å sammensette en gruppe som kan fokusere på et spesifikt prosjekt eller en konkret oppgave. Alt materiale som lastes opp til arbeidsrommet vil selvsagt utelukkende være tilgjengelig for dem som er en del av arbeidsrommet.

Det er imidlertid også mulig å dele materiale med utvalgte styremedlemmer som ikke er en del av arbeidsrommet. Dette er ikke bare en funksjonalitet for utvalgte medlemmer, da alle styremedlemmer har mulighet for å opprette arbeidsrom og invitere de personene som de ønsker å samarbeide med.

Optimering av styrearbeidet

Formålet med arbeidsrom er å optimere og effektivisere deres styrearbeid mellom møtene på en enkel og lett tilgjengelig måte. Arbeidsrommet kan eksempelvis være et eminent verktøy for styrelederen eller sekretæren med tanke på å få godkjent et dokument innen det frigis til et møte eller til de øvrige styremedlemmene. En særdeles høy datasikkerhet er selvsagt ivaretatt i alle funksjonalitetene i arbeidsrommet.

Bestill gratis materiale, eller les mer om de andre smarte funksjonalitetene på portalen

BetterBoard Styreportalen inneholder mange smarte funksjonaliteter som er med på å gjøre det enkelt for styret og styremedlemmene. Her kan du få et raskt overblikk over noen av funksjonalitetene. Har du lyst å høre mer om vår styreportal, og hva vi kan tilby deg og styret ditt? – Så bestill gratis materiale her og få utdypende informasjon. Har du ytterligere spørsmål angående BetterBoard Styreportalen eller dens funksjonaliteter, så kan du kontakte oss her.