Image module

Smart søkefunksjon

– En unik søkefunksjon som gjør det mulig å foreta en effektiv gjennomsøking av hele BetterBoard Styreportalen på særdeles kort tid.

BetterBoard Styreportalen er en utrolig enkel og overskuelig portal å navigere i, men derfor kan det likevel være nødvendig å søke etter spesifikke dokumenter fra tid til annen.

Fritekstsøking

På BetterBoard Styreportalen er det implementert en utvidet fritekstsøking som fungerer på ganske samme måte som man kjenner det fra Google-søkinger. Det betyr blant annet at søkefunksjonaliteten ikke bare er begrenset til at man kan søke etter en fil eller et dokumentnavn, men at det også er mulig å søke etter et eller flere valgte søkeord i teksten på samtlige* dokumenter.

Det betyr i praksis at hvis du eksempelvis søker etter ordet «digitalisering», så vil BetterBoard-portalen være i stand til å finne samtlige dokumenter som inneholder ordet «digitalisering». Etterfølgende vil resultatet fra søkingen bli vist i en overskuelig og informativ liste som vil se slik ut:

  • Tittel (filnavnet)
  • Opprinnelse (hvilket møte/hvilken mappe det tilhører)
  • Lastet opp av (hvem som har lastet opp dokumentet)
  • Lastet opp (presis tidsangivelse av når det ble lastet opp)

I «søkeresultatet» skal du bare klikke på det ønskede dokumentet, og så vil du bli sendt direkte til den mappen eller det møtet som det tilhører. Når det ønskede dokumentet er funnet og åpnet, kan du utnytte søkefunksjonaliteten i fremviseren som gir deg overblikk over alle de stedene i dokumentet hvor det pågjeldende ordet inngår.

Bruk søkefunksjonaliteten til alle styrets dokumenter

Smart søgefunktion

Søg i dokumenter

Bruk søkefunksjonaliteten i et dokument

Bruk søkefunksjonaliteten i et dokument

Søg i dokumenter

Personvernforordningens lovkrav

Den intelligente søkefunksjonaliteten på BetterBoard-portalen er selvsagt meget verdifull for det enkelte styremedlemmet som har behov for å kunne foreta effektive og raske søkinger. Det er imidlertid også verdt å notere seg at det i relasjon til Personvernforordningen er en rekke lovkrav som gjør det nødvendig for den dataansvarlige å kunne søke og fremskaffe all data og dokumentasjon inneholdende personlige opplysninger i styrematerialet.

Det handler helt konkret om å overholde artikkel 6.0 i lovkravet, «De registrertes rettigheter» som du kan lese mer om her.

Bestill gratis materiale eller les mer om de andre smarte funksjonalitetene på portalen

BetterBoard Styreportalen inneholder mange smarte funksjonaliteter som er med på å gjøre de enkelt og effektivt for styret og styremedlemmene. Her kan du få et raskt overblikk over noen av funksjonalitetene. Vil du høre mer om vår styreportal, og hva vi kan tilby deg og ditt styre? – så bestill gratis materiale her og få utdypende informasjon. Har du ytterligere spørsmål angående BetterBoard Styreportalen eller dens funksjonaliteter, så kan du kontakte oss her.

* bare dokumentene du har tilgang til.

Opplev en moderne og brukervennlig styreportal

Bestill online demo
Prøv gratis i 30 dager
Motta mer informasjon