Image module

Elektronisk signatur


– Med elektronisk signatur kan du underskrive dokumentene dine enklere, raskere og mer effektivt.

Med elektronisk signatur har dere mulighet for å digitalisere prosesser som krever underskrift fra styremedlemmene. Dermed kan dere spare masser av tid på blant annet å skrive ut dokumenter, skrive e-poster og skanne dokumenter. I tillegg til en raskere prosess i underskriftsfasen, er det også andre fordeler ved å anvende elektronisk signatur med BetterBoard Styreportalen.

Du får blant annet:

  • Overblikk over alle dine underskrevne dokumenter, fordi portalen automatisk genererer en personlig underskriftsmappe til deg
  • Få underskrifter fra ikke-medlemmer av styret, eksempelvis i forbindelse med avtaler og kontrakter
  • Fullt overblikk for administrator over hvem som har underskrevet, og hvem som mangler i en underskriftsprosess
  • Et underskrevet dokument som blir stampet med et digitalt sertifikat, slik at det ikke lenger er mulig å redigere
  • En underskrift som kan benyttes i alle land, da det ikke kreves norske signaturer, eksempelvis Bank-ID for å underskrive
  • En miljøvennlig løsning, da den digitale underskriftsmuligheten reduserer forbruket av papir

Optimerer arbeidsflyten

E-signatur er uten tvil et av de elementene som kan være med på å optimere styrets arbeidsflyt, slik at det kan avholdes mer effektive møter med plass til det verdiskapende styrearbeidet.

Se hvor enkelt det er å benytte den nye e-signatur funksjonaliteten:
E-signatur på BetterBoard Styreportalen
E-signatur på BetterBoard Styreportalen

Er Elektronisk signatur det samme som digital signatur?

E-signatur, elektronisk underskrift, digital signatur. Kjært barn har mange navn, fristen man til å si.

Spør man imidlertid «ekspertene», er digital signatur ikke helt det samme som e-signatur eller elektronisk signatur. Det er noen tekniske forskjeller som det finnes flere versjoner av. E-signatur-funksjonaliteten på BetterBoard Styreportalen er utarbeidet ut fra kravene til eIDAS forordning foravanserte elektroniske signaturer.

Har du lyst å prøve, kan du bestille en gratis prøveportal her som inneholder e-signatur-funksjonaliteten.

Digitaliser styret

Med et digitalisert styre får dere større overblikk over styret og dets oppgaver. Se blant annet hvor forberedte dere er til det nestkommende møtet, eller ta en kikk på et av de tidligere avholdte møter under møtearkivet.

Bestill gratis materiale, eller les mer om de andre smarte funksjonalitetene på portalen

BetterBoard Styreportalen inneholder mange smarte funksjonaliteter som er med på å gjøre det enkelt for styret og styremedlemmene. Her kan du få et raskt overblikk over noen av funksjonalitetene. Har du lyst å høre mer om vår styreportal, og hva vi kan tilby deg og styret ditt? – Så bestill gratis materiale her og få utdypende informasjon. Har du ytterligere spørsmål angående BetterBoard Styreportalen eller dens funksjonaliteter, så kan du kontakte oss her.