Image module

Høy sikkerhet med 2FA pålogging


BetterBoards styreportal er en særdeles sikker portal som ved hjelp av blant annet 2-faktor pålogging sørger for at dataene dine er sikret mot uautorisert tilgang.

Med 2FA pålogging kan alle i styret føle seg trygge. Høy sikkerhet og trygghet på BetterBoard Styreportalen er et av de aller viktigste fokuspunktene for oss i BetterBoard. Uansett om du er styremedlem, styreleder eller tilknyttet styret på annen måte, er det helt essensielt at påloggingen på portalen foregår med høy sikkerhet. Dermed sikres det at styrets fortrolige og sensitive dokumenter utelukkende er tilgjengelige for utvalgte personer.

Sikkerhet i høysetet

BetterBoard Styreportalen er en særdeles sikker portal for deg og styret ditt. Dette gjelder både i forhold til håndtering av dokumenter og oppgaver inne på selve portalen ved hjelp av kryptering av data, samt sikkerhet i forhold til når brukerne logger seg på portalen. Når du logger på portalen blir du bedt om å inntaste et brukernavn og et passord. Etterfølgende vil du motta en tekstmelding hvor du får opplyst en unik kode. Denne koden er med på å bekrefte at det rent faktisk er deg som forsøker å logge på portalen. Hver gang du logger på portalen, vil en ny unik tekstmeldings-kode bli sendt til deg. Dermed vil du hele tiden være sikker på at det kun er deg som har tilgang på din portal.

Om 2FA pålogging

En 2-faktor-godkjenning er av typen «multifaktor»-godkjenning. Det er en metode som bekrefter en brukers identitet ved å anvende en kombinasjon av to forskjellige faktorer. Det kan være noe som brukeren «vet», noe brukeren «har» og/eller noe brukeren «er».

2FA pålogging er en meget benyttet og anerkjent metode som bidrar til en ekstra høy sikkerhet og trygghet for at ubudne gjester ikke får tilgang på dataene dine. 2FA pålogging gir deg med andre ord et «ekstra lag» av sikkerhet på din BetterBoard Styreportal.

2FA pålogging økt sikkerhet | BetterBoard styreportal

Bestill gratis materiale eller les mer om de andre smarte funksjonalitetene på portalen

BetterBoard Styreportalen inneholder mange smarte funksjonaliteter som er med på å gjøre de enkelt og effektivt for styret og styremedlemmene. Her kan du få et raskt overblikk over noen av funksjonalitetene. Vil du høre mer om vår styreportal, og hva vi kan tilby deg og ditt styre? – så bestill gratis materiale her og få utdypende informasjon. Har du ytterligere spørsmål angående BetterBoard Styreportalen eller dens funksjonaliteter, så kan du kontakte oss her.