Image module
0

Hybridmøter

- delta fysisk og online i samme styremøte

Hybridmøter kombinerer det fysiske og virtuelle styremøtet, som er en ny måte å møtes på som har tatt mer og mer form. Det er mange årsaker til dette. Under Corona har man sett verdien av å møtes digitalt og samtidig har man funnet ut at det kan bidra til å redusere kostnadene for både transport og tid. Det kan bidra til å øke effektiviteten og samtidig redusere kostnadene. Med BetterBoard Board Portal har du mulighet til å planlegge styremøtene dine i det interaktive årshjulet og dermed planlegge om noen av møtene skal være hybridmøter/videomøter for å spare tid og ressurser. Lag et profesjonelt styre med fokus på å optimalisere prosesser og redusere kostnader og samtidig gi miljøet en «tanke».

Det er også superenkelt og enkelt å bruke videokonferansefunksjonen på BetterBoard-portalen. Det krever hverken nedlasting eller installering, bare et enkelt klikk og så er du i gang med videomøtet.

Med brettprogramvare fra BetterBoard har du høy sikkerhet. Styrets konfidensielle og sensitive dokumenter er sikret på et ekstremt høyt nivå med styreportalen. Styreportalen krever ingen integrasjon eller installering. Du kan logge inn direkte, uansett hvor du er og på enheten du vil jobbe fra.  Dette gjelder også dersom du skal delta på et styremøte virtuelt. På portalen har du mulighet til å få tilgang til det planlagte styremøtet digitalt.

En økende trend for hybridmøter

Under Corona så næringslivet verdien av videomøter og hybridmøter. Mange bedrifter ser mulighetene for besparelser på både klima, transport og ikke minst tidsforbruk, som til syvende og sist vil øke produktiviteten til de ansattes arbeid. Dette gjelder også i styrerommene. Med hybridmøtene gir det mulighet for å ha noen på videokonferanse og andre fysisk til stede.

Her er noen av fordelene du får ved å bruke hybridmøtefunksjonen:

Redusert tidsforbruk og kostnader

  • Ved å bruke videomøter har du mer tid til forberedelser – helt frem til møtestart.
  • Transportkostnadene vil bli vesentlig redusert da videokonferansen kan holdes hvor som helst, og du er derfor ikke avhengig av å være på samme sted

Effektivisering av styremøtene

  • «Småprat» før og under møter reduseres, og kan danne grunnlag for et mer produktivt møte.
  • Med videokonferansen oppstår det en uskreven regel om at kun én person snakker om gangen, og skaper dermed mer struktur, uten å miste den ikke-verbale kommunikasjonen.

Hold møter både online og fysisk

Med mulighet for å holde hybridstyremøter direkte på portalen, gir det styret ditt ubegrensede muligheter til å holde neste styremøte til oppsatt tid, uavhengig av om man er forhindret av sykdom eller reise. Da har du muligheten til å koble til møtet hybrid. På mange måter kan du si at du får det beste fra to verdener når du kombinerer det fysiske møtet med den virtuelle deltakelsen.

Eksempler på fordeler med hybridstyremøter:

  • Økt fleksibilitet gjennom mulighet for fysisk og virtuell deltakelse
  • Effektivt – nettmøter er mer «utøvende»
  • Alle kan delta samtidig i sanntid «ansikt til ansikt»
  • Tidsbesparende (ingen transporttid)
  • Muligheten for enkelt å ta opp og lagre styremøtet
  • Miljøvennlig (mindre transport)

Du får tilgang til Hybridmøte-funksjonen fra både datamaskin, nettbrett og smarttelefon. Det gir deg muligheten til å få tilgang til dokumentene dine, uansett hvor du er. Du kan også signere med E-signatur og samtidig delta på styremøte digitalt.

Hybridmøtefunksjonen på BetterBoard styreportal kan brukes med alle de kjente videomøtetjenestene som Teams, Zoom, Google-Meet, Skype og mange flere, slik at du kan holde hybridmøtene direkte på styreportalen.

Sett inn Zoom-møtelenken via hybridmøtefunksjonen på BetterBoard-portalen

Sett inn møtelenken til Microsoft Teams via hybridmøtefunksjonen på BetterBoard-portalen

Sett inn Skype-møtelenke via hybridmøtefunksjonen på BetterBoard-portalen

Sett inn Google Meet-møtelinken via hybridmøtefunksjonen på BetterBoard-portalen

Opplev BetterBoard-plattformen

Vil du prøve ut funksjonene på BetterBoard-plattformen? Her kan du med fordel bestille en gratis prøveportal (uten noen form for binding).

Ønsker du en snarvei for å få innsikt i styreportalens muligheter, må du bestille en uforpliktende 30 min. personlig online demo. Du kan velge et tidspunkt som passer deg her, og det er også enkelt å invitere gjester hvis du ønsker at flere skal delta.

Opplev styreportalen

Bestill en online demo
Prøv gratis i 30 dager
Motta mer information