Image module
0

Avstemning

Få en direkte tilkjennegivelse fra resten av styret.

Med avstemningsmodulen på styreportalen har man mulighet for å få en direkte og rask tilkjennegivelse fra resten av styret på en smart måte som kan være med på å gjøre styrearbeidet enklere.

Med avstemningsmodulen har man ubegrensede avstemninger som man kan bruke til blant annet å koordinere, ta beslutninger samt til å få godkjenninger.

Avstemningsmodulen er intuitiv, smart og enkel å benytte både som administrator og som bruker. Man har et tydelig overblikk over både igangværende avstemninger og avsluttende avstemninger, hvor man også har mulighet for å se hvordan resten av styret har avgitt deres stemmer.

Avstemningsmodulen har tre funksjoner

Når man benytter avstemningsmodulen er det mulighet for å velge forskjellige typer som gir uanede muligheter for å ta beslutninger og få tilkjennegivelser eksempelvis i forkant av et styremøte.

Image
Godkjenning
Ønsker man en «rask» godkjenning av eksempelvis et budsjett eller til selve agendapunktet, skal man velge typen «Godkjenning». Det kan også brukes i forbindelse med dialog/diskusjoner hvor det er behov for en avstemning eksempelvis direkte under møtet.
Man kan ha et ubegrenset antall godkjenningsavstemninger i gang på samme tid, og de vil være synlige under «Mine avstemninger» - dersom man mangler å avgi sin stemme vil den være rød.
Image
Fritekst
Har man behov for å definere egne valgmuligheter, skal man velge typen «Fritekst». Den gir mulighet til å opprette et spørsmål hvor man etterfølgende selv oppretter fritekst-valgmuligheter.
Det kan blant annet brukes når det skal tas beslutninger om større eller mindre ting så som produktmiks, valg av leverandør, ny logo eller annet hvor flere valgmuligheter er nødvendige for å få en avklaring. Når avstemningen er avsluttet, kan man deretter opprette en «Godkjenning» - for deretter å få alles tilkjennegivelse.
Image
Dato/tid
Har man behov for å koordinere dato og tid for neste styremøte, kan man benytte typen «Dato/Tid» som gir dere mulighet for å planlegge når eksempelvis kommende styremøter skal avholdes. Det kan også benyttes til arrangementer eller lanseringer hvor det skal tas beslutning rundt dato og tid i styret. Opprett enkelt forskjellige møtedatoer som medlemmene kan velge mellom, og få raskt avklart dato for neste styremøte(r).

Gjør styrearbeidet enklere

For å gjøre beslutningsprosessen enklere og mer digital, kan man benytte avstemningsmodulen på portalen. Det gjør det mulig for deres styre å få hverandres tilkjennegivelser på alt fra valg av nye produkter, godkjenning av budsjetter eller koordinering av neste styremøte.

Det betyr at dere som styre i forkant av et møte kan få en avklaring via avstemningsmodulen som dere så kan jobbe videre med på neste møte. Det betyr også at dere kan jobbe mer effektivt når dere er samlet på møtet.

Utforsk portalens andre smarte funksjonaliteter

Ønsker du å utforske BetterBoard-portalen og oppleve hvordan den kan være med på å løfte styrearbeidet og arbeidsflyten i deres styre? Så kan du uten noen binding få en gratis prøveportal i 30 dager som gir deg den fulle opplevelsen av plattformen.

Vi står også til rådighet for en personlig online demonstrasjon hvor du vil bli introdusert til portalen og dens smarte funksjonaliteter fra en av våre kolleger. Du har også mulighet til å invitere gjester med til våre online møter – slik at dere kan være flere fra styret som får vår personlige gjennomgang.

Vi sender deg også gjerne mer informasjon om portalen, priser, funksjoner etc. dersom du foretrekker å lese mer om styreportalen.

Opplev en moderne og brukervennlig styreportal

Prøv gratis i 30 dager
Bestill online demo
Motta mer informasjon