0

Anslått total lesetid for møter

Få overblikk over den estimerte lesetiden for møtematerialet, raskt og enkelt

BetterBoard Styreportalen bidrar til en mer effektiv møteforberedelse hvor styre-programvaren raskt gjør det muig å danne seg et overblikk over hvor lenge det vil ta å forberede seg til det nestkommende styremøtet.

Planlegg din møteforberedelse

Når agendaen til styremøtet er publisert, mottar det enkelte styremedlemmet en notifikasjons-e-post hvor den anslåtte totale lesetiden for alt møtemateriale fremgår. Den anslåtte totale lesetiden utregnes automatisk av systemet, basert på den mengde materiale som er lastet opp til møtet. Det er derfor ikke nødvendig å logge seg på portalen for å kjenne til omfanget av møtematerialet. Funksjonaliteten skaper verdi for styremedlemmerne da det gir et lynoverblikk over lesetiden, og dermed kan det enkelte styremedlemmet raskt planlegge sin egen forberedelsestid til møtet.

Jo bedre forberedet styret er, jo større er sannsynligheten for at det får et utbytterikt styremøte som skaper verdi for bedriften og dennes interessenter.

Den totale estimerte lesetiden gir styremedlemmene en indikasjon på forberedelsestiden for møtet

Digital møtebok:

Når møtet er publisert, blir den digitale møteboken også tiligjengelig på styreportalen hvor man også kan se den anslåtte totale lesetiden for alt møtemateriale. I tillegg er det også angitt en estimert lesetid for de enkelte dokumentene til styremøtet. I den digitale møteboken er det selvsagt også mulig å laste ned møtebok-funksjonaliteten som gjør det mulig å laste ned alt møtemateriale i en samlet PDF-fil.

Opplev det selv:

Ønsker du å teste funksjonalitetene på BetterBoard Styreportalen kan du med fordel bestille en gratis prøveportal (uten noen for for binding) her.

Ønsker du en snarvei til å få innsikt i styreportalens muligheter, skal du bestille en uforpliktende 30 minutters online demonstrasjon. Du kan velge et tidspunkt som passer deg her, og det er samtidig enkelt å invitere gjester med dersom du ønsker at det er flere som skal delta.