Private notater og dokumenter


– Med BetterBoard Styreportalen kan du enkelt og effektivt lage personlige møtenotater på nettet både før, under og etter styremøtet.

Digitalisering av styrearbeidet og notatene knyttet hertil er et viktig og nødvendig arbeid for alle styremedlemmer med henblikk på å bidra til et effektivt og verdiskapende styrearbeid – også i fremtiden. En av de mange praktiske funksjonalitetene i BetterBoard Styreportalen er at det er mulig å benytte seg av såkalte «digitale noter».

Digital notatblokk

På BetterBoard Styreportalen har du til ethvert møte tilgang på din helt personlige digitale notatblokk hvor du også har mulighet for å vedhefte dokumenter som du kan se.

Det betyr at alle personlige notater du lager, både før, under og etter et møte, alltid vil være tilgengelige i møtearkivet ditt. Når du eksempelvis åpner et tidligere møte fra «Møtearkiv», vil du ikke bare kunne se de tilhørende dokumentene, men du vil også ha tilgang på samtlige notater som du har skrevet i forbindelse med det pågjeldende møtet.

Private notater på BetterBoard Styreportal

Automatisk lagring

Som en ekstra funksjonalitet skal du ikke selv tenke på å lagre styrenotatene dine. Systemet sørger nemlig for automatisk og effektiv lagring av de notatene som du skriver inn i systemet.

Det er selvsagt også mulig å lage notater og kommentarer – det vi også kaller for annoteringer – direkte på det enkelte dokumentet. Disse notatene eller kommentarene kan du velge å dele med de øvrige styremedlemmene, slik at de også kan kommentere på disse. Du kan lese mye mer om vårt smarte annoteringsverktøy her.

Bestill gratis materiale eller les mer om de andre smarte funksjonalitetene på portalen

BetterBoard Styreportalen inneholder mange smarte funksjonaliteter som er med på å gjøre de enkelt og effektivt for styret og styremedlemmene. Her kan du få et raskt overblikk over noen av funksjonalitetene. Vil du høre mer om vår styreportal, og hva vi kan tilby deg og ditt styre? – så bestill gratis materiale her og få utdypende informasjon. Har du ytterligere spørsmål angående BetterBoard Styreportalen eller dens funksjonaliteter, så kan du kontakte oss her.