Image module

Smart annoteringsverktøy


Med BetterBoard Styreportalens smarte digitale muligheter kan du og ditt styre kommentere og notere direkte i de digitale dokumentene.

En av de smarte digitale mulighetene i BetterBoard Styreportalen er muligheten for å kommentere og annotere direkte i dokumentene. Utnytter du og styrekollegene dine de digitale mulighetene i dette smarte annoteringsverktøy, vil det bidra til bedre og mere effektive styremøter.

Digital møteforberedelse

Grundig møteforberedelse er selvsagt alltid en forutsetning for et godt møte. Det er imidlertid ikke alltid like lett å ha rask og enkel tilgang på det du har forberedt. Forbereder du deg imidlertid digitalt, ved å innsette noter og kommentarer på dokumentene, kan du sikre at du alltid er velforberedt når møtet starter.

Sofistikert programvare

Dokumentene på BetterBoard Styreportalen blir alltid åpnet i «fremviseren» som er en sofistikert programvare som blant annet gir deg mulighet for å gjøre dine egne notater direkte på et dokument. Ønsker du å dele notene eller kommentarene dine med en eller flere fra et styre, kan det gjøres med et enkelt «klikk». Etterpå har dere mulighet for å ha en samtale-tråd på det enkelte dokumentets emner. Annoteringsverktøyet gir deg også en enkel mulighet for å få styrets tilbakemelding på eller godkjennelse av et gitt punkt eller emne – som etterpå kan referatføres med automatisk angivelse av hvem som har svart hva og når. I tillegg er det mulig å foreta et fritekstsøk i dokumentet som samtidig gir deg et raskt overblikk, og tilgang til de søkte punktene.

Det er selvsagt også alltid mulig å lage en utskrift med notene og kommentarene dine.

Mange digitale muligheter

I tillegg til noter og kommentarer er det nesten ubegrensede muligheter for å tegne og fortelle ved hjelp av annoteringsverktøy. Se noen av de mange mulighetene under:

Frihåndsverktøy

Tegn direkte i dokumentene

Brug frihåndsværktøj

Tekstverktøy

Marker tekst i dokumentet

Marker tekst

Formverktøy

Innsett figurer i dokumentet

Lav figurer

Fri tekst

Skriv direkte i dokumentet

Lav fritekst

Kommentar

Skriv kommentarer

Lav kommentarer

Utskriv

Skriv ut dokumentet direkte fra portalen

Print dokumenter

Bestill gratis materiale eller les mer om de andre smarte funksjonalitetene på portalen

BetterBoard Styreportalen inneholder mange smarte funksjonaliteter som er med på å gjøre de enkelt og effektivt for styret og styremedlemmene. Her kan du få et raskt overblikk over noen av funksjonalitetene. Vil du høre mer om vår styreportal, og hva vi kan tilby deg og ditt styre? – så bestill gratis materiale her og få utdypende informasjon. Har du ytterligere spørsmål angående BetterBoard Styreportalen eller dens funksjonaliteter, så kan du kontakte oss her.