Image module
0

Forberedelsesskår til måling av styrets møteforberedelse

En av grunnverdiene som en styreportal skal bidra til, er effektivisering av styrets arbeid, noe som er ett av flere elementer som gir et mer verdiskapende styre.

Med BetterBoards styre-programvare er det det under det enkelte møtet mulig å se styrets forberedelsesskår. Denne skåren er en visuell indikasjon av hvor forberedte styremedlemmene er til det valgte styremøtet.

I styremøter er det viktig med en god forberedelse hvor alle er klare og velinformerte til møtene. Forberedelsesskåren viser ikke noe om det enkelte styremedlemmet, men er derimot en samlet skår for hvor forberedt hele styret er. Funksjonaliteten er nemlig ikke tiltenkt å overvåke enkeltstående medlemmer, men i stedet tenkt som et verktøy til å ta tak i dersom forberedelsen til møtene ikke vurderes høy nok av eksempelvis styrelederen. Det kan derfor være et insitament til å snakke om på møtene, med henblikk på hvordan dette kan endres eller forbedres.

Det er i felles interesse for styret at alle er best mulig forberedt til møtene, og det pågjeldende verktøyet kan være en hjelp til å ta tak i eventuelle problemstillinger.

En hjelpende hånd til møteforberedelsen

Styreportalen skaper de perfekte rammene for en god og effektiv møteforberedelse for alle styremedlemmene. Når den digitale agendaen publiseres av administratoren, gir portalen samtidig også mulighet for å sende en notifikasjons-e-post ut til medlemmene om at agendaen ligger klar på portalen.

Notifikasjons-e-posten vil blant annet inneholde tidspunkt og lokasjon for møtet samt den totale anslåtte lesetiden før møtet. Med denne informasjonen blir medlemmene gjort oppmerksomme på hvor lang tid det vil ta dem å lese møtematerialet. Her skal det legges til ytterligere tid til notatskrivning, kommentarer, research mv. som varierer fra medlem til medlem.

Med BetterBoards styre-programvare er det det under det enkelte møtet mulig å se styrets forberedelsesskår

I takt med at møtematerialet leses av styrets medlemmer, vil forberedelsesskåren automatisk bli oppdatert. På den måten er styret alltid oppdatert på hvor forberedt det samlede styret er til møtet.

Bestill gratis materiale, eller les mer om de andre fordelene ved å benytte en styreportal

Bestill en online demonstrasjon i dag, og opplev hvordan digitaliseringen av ditt styre kan optimere arbeidsflyten, og gi dere mer tid til å treffe de riktige beslutningene i styrelokalet.

BetterBoard Styreportalen inneholder mange smarte funksjonaliteter som er med på å gjøre det enkelt for styret og styremedlemmene. Her kan du få et raskt overblikk over noen av funksjonalitetene. Har du lyst på å høre mer om vår styreportal og hva vi kan tilby deg og ditt styre? – Så bestill gratis materiale her, og få utdypende informasjon. Har du ytterligere spørsmål angående BetterBoard Styreportalen eller dens funksjonaliteter, så kan du også kontakte oss her.