BetterBoard støtter UNICEF

BetterBoard støtter UNICEF

BetterBoard støtter UNICEF

BetterBoard er glade for å kunne støtte UNICEFs fantastiske arbeid med å skape bedre vilkår for barn i verden.

Det står en lang rekke dedikerte personer og organisasjoner bak de resultatene som UNICEF i Danmark oppnår.

UNICEFs styre jobber blant annet frivillig og ulønnet, og er på vegne av medlemmene ansvarlig for ledelsen av UNICEF Danmark.  Styret har et rådgivende organ, kalt presidium, som består av en rekke personer med spesialkompetanser innen hvert sitt fagfelt.

Donasjon

Med donasjonen av BetterBoard Styreportalen er vi ikke bare med på å øke UNICEFs grønne profil ved å spare papir, men er også med på å digitalisere og effektivisere styrets arbeidsflyt. Det bidrar til å frigjøre mer tid til å bruke krefter på det som virkelig betyr noe for verdens barn.

En styreportal, som UNICEF har fått stillet til rådighet, er blant annet også med på å sikre at de skjerpede kravene til personvernforordningen etterleves.

Hos BetterBoard gleder vi oss over den varme velkomsten vi har fått av UNICEF’s styre i forbindelse med presentasjonen av styreportalen.

Også en stor takk til UNICEFs direktør Susanne Dahl for å bringe oss videre til styret, og ikke minst for «omregningen» av hva det reelt betyr at de ikke selv skal investere i et slikt system.

Donasjonen av styreportalen tilsvarer følgende per år:

0
Poser nøtte-mos
Kan behandle 6.944 underernærte barn i en dag.
0
Vaksinasjoner
Mot stivkrampe.
0
Skolesekker til barn
0
School-in-a-box
Nok til å sikre undervisningen av 1.500 katastrofe- og konfliktrammet barn.
0
Vannrensningstabletter
Som totalt kan rense 8,3 millioner liter vann.

UNICEFs takk for donasjonen kan ses her på LinkedIn:

UNICEF sier takk BetterBoard for donasjon av styreportal

Med vennlig hilsen,

Stefan Schelde Hansen
CEO/Gründer
BetterBoard Styreportalen

Dersom du ønsker å vite mer om hva en styreportal kan gjøre for styret ditt, er du meget velkommen til å bestille vårt gratis informasjonsmateriale her.