Nyttårsoppdatering for 2019

Nyttårsoppdatering fra BetterBoard – hvor vi ser tilbake på hva som har skjedd i 2019

Vi er både glade og stolte over vår vekst i 2019. Dette indikerer samtidig at digitalisering av styrets arbeid på en sikker og effektiv måte – for mange – er en viktig del av det å ha et profesjonelt styre.

En styreportal som BetterBoard Styreportalen er en del av denne profesjonelle tilgangen, men den kan selvsagt ikke stå alene.

Det er veldig mange elementer som kan bidra til det profesjonelle og verdiskapene styret, og viktigst av alt er uten tvil den rette styresammensetningen. Blant annet derfor har vi inngått et samarbeid med den digitale datadrevne plattformen, nBoard, som forbinder bedrifter og styremedlemmer. Det og mye annet kan du høre mer om i vår nyttårs-film.

Med ønske om et godt 2020.

Stefan Schelde Hansen
Gründer

Les en oversikt over vårt nyttårs video

«Året 2020 er nå i gang, og jeg håper at du er kommet godt inn i det. En kort oppdatering fra BetterBoard om
hva 2019 har budt på.

Helt overordnet sett, så har vi hatt en fremgang på 150 prosent. Det vil si over en fordobling av antall styreportaler. Samtidig kan vi se at det er over 2.500 brukere per måned som logger på deres styreportal. Sett fra vårt perspektiv er det helt fantastisk, men vi konkluderer samtidig med at struktur, effektivisering og sikkerhet blir tatt alvorlig i styrelokalet, noe som gleder oss veldig mye.

I løpet av 2019 har vi oppdatert portalen med mange nye funksjonaliteter. To av de største har vært vår elektroniske-signatur-funksjonalitet, og vår nye nettmøte-funksjonalitet. Vi fortsetter utviklingen, og gleder oss til snart å presentere to store nyheter som skal være med på å effektivisere styrearbeidet.

2019 ble også året hvor vi lanserte BetterBoard Styreportalen i Norge, og i den forbindelsen har vi inngått et samarbeid med det norske konsulenthuset «Styringspartner«. Styringspartner er absolutt en sterk partner for BetterBoard, blant annet fordi de har stor erfaring innen ledelses- og styrearbeid som også er deres kjerneområde.

I 2019 uttalte jeg meg også i et intervju om viktigheten av å etablere et styre, eller som minimum et advisory board, dersom du ønsker å optimere din bedrift best mulig. Når det er sagt, så er sammensetningen av styret eller ditt advisory board unektelig det viktigste og kanskje også det vanskeligste. Det er blant annet en av grunnene til at vi har inngått et samarbeid med «nBoard» som gir BetterBoards brukere en rekke fordeler, og at vi dermed kan få den helt rette konstellasjonen i styret eller vårt advisory board.

nBoard forbinder bedrifter og styremedlemmer på en ny digital datadrevet plattform som skaper mange fordeler i rekrutteringsprosessen. En av folkene bak er serie-gründeren Martin Thorborg.
Ta selv en kikk på www.nBoard.dk.

Her hos BetterBoard gleder vi oss veldig mye til den fortsatte utviklingen i det nye året, og vi ønsker alle et godt 2020.»