Samarbeidet mellom Boardmeter og BetterBoard (DK)

Styreevaluering på BetterBoard Styreportalen


BetterBoard innleder samarbeid med Boardmeter, som leverer et profesjonelt digitalt verktøy for styreevalueringer

Vi hos BetterBoard har den holdning at bestyrelsesevaluering er essentiel for at maksimere bestyrelsens værdiskabelse for virksomheden/organisationen. Med en professionel bestyrelsesevaluering får I samtidig taget temperaturen på, om I arbejder efter de nyeste Corporate Governance principper. Derfor har vi indledt et samarbejde med Boardmeter ApS, som tilbyder et simpelt og effektivt værktøj til bestyrelsesevaluering, der er udviklet af landets førende eksperter og erfarne bestyrelsesmedlemmer.

Resultatet af samarbejdet er blandt andet at BetterBoards brugere får adgang til Boardmeters professionelle bestyrelsesevaluering på særdeles fordelagtige vilkår.

Bestyrelsesevalueringen gennemføres via et online evalueringsskema til medlemmer af BetterBoard Bestyrelsesportalen. På basis af bestyrelsens input bearbejdes og analyseres de indkomne data, og der udarbejdes en rapport i form af en præsentation til bestyrelsen. Konsulenter fra Boardmeter gennemgår herefter rapporten med bestyrelsesformanden, eller en anden relevant person, forud for bestyrelsens drøftelse af resultatet.

Kort om Boardmeter

Ingen komplisert prosess og ingen tidkrevende forpliktelser

Fokus på regelmæssige evalueringer i bestyrelser er øget markant de senere år. Og med god grund. Det er nemlig vigtigt, at bestyrelsen bliver evalueret, både i forhold til de krav, loven stiller til bestyrelsens rolle, men særligt også i forhold til at levere værdi til virksomheden. Som øverste strategiske organ i en virksomhed er myndigheden til at evaluere bestyrelsen oppefra kun meget sjældent til stede. Derfor er det god praksis at foretage selvevalueringer. Og der er stort fokus på, at bestyrelser på alle niveauer gennemfører regelmæssige evalueringer.

 

Er du f.eks. bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem og ønsker du mere information om Boardmeters bestyrelsesevaluering – Så kontakt Boardmeter her.