Åpenhet i styrerommet Episode 4

Åpenhet i styrelokalet Episode 4 - Strategiseminar

BetterBoard er tilbake med fjerde episode av «Åpenhet i styrerommet» – Hør Stefan fortelle om styrets heldags-strategiseminar

Nok engang åpner BetterBoard opp om sitt styrearbeid i denne fjerde episoden av serien «Åpenhet i styrerommet». Denne gang forteller Stefan om det nylige avholdte strategiseminaret som hele styret i BetterBoard deltok i.

Hør blant annet om hvilke forberedelser styret hadde gjort forut for strategiseminaret, og hvilke verktøy som ble anvendt under selve seminaret.

Du kan lese om hele strategiseminaret nedenfor

Så er vi tilbake etter en vel overstått sommerferie, og vi er klare med episode 4 av «Åpenhet i styrerommet».

Rett før sommerferien gjennomførte vi vårt 1-dags strategiseminar. Seminaret involverte vårt styre fordi vi mener det er viktig at styret er med å utarbeide strategien. Jeg vil gjerne innledningsvis si at å bruke en hel dag til strategiarbeid, og kun se fremover, er en øvelse jeg vil anbefale alle.

Anbefaling:
Sett av en hel dag til strategiarbeid sammen med styret.

Hva er målet med et strategiseminar?

Det med å løfte blikket og se fremover er utrolig viktig, men det krever det riktig datagrunnlag for å finne ut av hvor den fremtidige vekst skal komme.

Som nevnt i vår forrige video – «Åpenhet i styrerommet» episode 3, var vekst et av hovedtemaene på vårt strategiseminar. Hvordan grep vi så vårt første strategiseminar an?

For det første hadde vi i god tid – i et tidligere styremøte – besluttet hvilke emner/tema vi ønsket å arbeide med på strategiseminaret. Ut i fra disse emner/tema hadde vi utarbeidet datagrunnlag slik at vi kunne bruke det til å treffe riktige beslutninger. Noen av de data vi hadde samlet inn på forhånd var bl.a.:

  • Oversikt over kundegrupper og hvor meget det var på de enkelte kundegrupper
  • Simulering av et 5 års budsjett
  • Nåværende SWOT-analyse
  • Oversikt over konkurrenter

Ut over dette var et av punktene at vi i felleskap skulle utarbeide en TOWS-analyse, altså en mulighets- og trusselmatrise.

Hva fikk vi ut av strategiseminaret?

Hva kom ut av vårt strategiseminar? Helt overordnet ble vi enige om å utforme et 1-års rammeverk, som beskriver hvor vi skal øke innsatsen, hvor vi skal ta ned innsats, og helt essensielt hva vi ikke skal arbeide med. Det siste er nok en av de viktigste ting vi ble enige om.

For som Michael E. Porter sier «The essence of strategy is choosing what not to do».

«The essence of strategy is choosing what not to do» – Michael Porter

Det var uten tvil en av de viktigste beslutninger det med hva vi ikke skal løpe etter. Med andre ord så skal vi ha fokus på det som gir verdi for våres nåværende – og kommende kunder.

Husk å se neste episode av «åpenhet i styrerommet»

Her til slutt vil jeg gjerne oppfordre styret til å sette av en hel dag i kalenderen, bare se fremover, arbeide med strategien og på den måten skape noe verdi for virksomheten.

For oss har det vært helt fantastisk, og vi har et klart bilde på hvordan vi skal arbeide det kommende år, hva vi skal gå etter og hva vi ikke skal gå etter.

Det var alt for denne gangen. Vi håper du har lyst til å se neste episode av «åpenhet i styrerommet», som vi lanserer etter vårt neste styremøte.

 

Med vennlig hilsen
Stefan Schelde Hansen
CEO / Founder hos BetterBoard