Image module

Det verdiskapende styrearbeidet

– i samarbeid med AROS BOARD

Vi er utrolig glade for vårt samarbeid med Karina Boldsen og AROS BOARD – Det har blitt til en serie på 8 videoer om «Det verdiskapende styrearbeidet».
Takk til Karina Boldsen som bidro med kunnskap og erfaring som profesjonelt styremedlem gjennom mange år.

Episode 1 – Det rette teamet

Med overskriftene:

 • Kompetanser
 • Kjemi
 • Tankesett
 • Eierledere
 • Hovedaksjonærer

Episode 2 – Arbeidsmaler

Med overskriftene:

 • Strategihus
 • Årshjul
 • Styreevaluering
 • Dagsorden
 • Referater

Episode 3 – Forventningsavstemning

Med overskriftene:

 • Roller
 • Kompetanser
 • Forretningsorden
 • Direksjonsinstruks kontra direktørkontrakt
 • Spilleregler i styret
 • Arbeid mellom møtene

Episode 4 – Dokumenthåndtering

Med overskriftene:

 • Orden i sysakene
 • Styreportal
 • Standardmaler
 • Underskriving av referater
 • Kontrollpakken
 • Paragraf 112

Episode 5 – Økonomirapportering

Med overskriftene:

 • Månedlig rapportering
 • Paragraf 115 – Selskapsloven
 • Kapitalapparat
 • Pipeline

Episode 6 – Styreevaluering

Med overskriftene:

Episode 7 – Purpose

Med overskriftene:

 • Anbefalinger for god eierstyring og selskapsledelse
 • Strategihuset
 • Høyere formål / Why
 • Generasjon «Next»
 • Fremtidens arbeidskraft

Episode 8 – Din rolle i styret

Med overskriftene:

 • «Why»
 • Bruk av nettverk
 • Styre-CV
 • Kjernekompetanser
 • Strategisk nivå
 • Selskapsloven §115
 • Inntredelse i styret
 • … samt når tiden er inne for å gå ut av styret