Kundehistorie

Michael Staal | Styreleder i Wineandbarrels

«Det er så enkelt å bruke at det bare er å kaste seg ut i det»

Når du jobber i et styre, er du en del av teamet. Derfor er det avgjørende å ha kontroll over verktøyene sine. Når man jobber med mennesker, er effektivisering av tid og sikkerhet er nødvendig for å lykkes. Det har Michael Staal erfart etter mange år som direktør og styreleder i flere selskaper.

Michael Staal har lang fartstid i styret i flere store selskaper, hvor han alltid har jobbet tett med styret og til tider har følt en manglende forberedelse, og at styret ofte sto for langt unna virksomheten. Derfor lå det ikke i kortene at Michael Staal skulle jobbe profesjonelt i styrer – før for 5 år siden, da han fikk et tilbud han ikke kunne takke nei til. Han sa ja – fordi han visste at han kunne bruke sin kunnskap og erfaring til å være et arbeidende styremedlem. Det ble raskt til flere styreverv, og også en del formannskap.

Michael Staal ble også raskt en del og senere partner i BoardPartner, som er et nettverk av erfarne styremedlemmer.

Michael oppdaget raskt at dersom man virkelig går til verks med styrearbeidet, kommer man mye nærmere virksomheten, og har derfor mulighet til å utgjøre en stor forskjell for selskapet. Han er ikke i tvil om at struktur og planlegging er en viktig del av hverdagen, og spesielt som styreleder, som bl.a. må «orkestrere» styret på best mulig måte – og det er her BetterBoard-styreportalen har vært et godt verktøy i flere av styrene hans.

Kundecase-bestyrelse

Styrearbeid er et arbeid

Som Michael selv sier: «Nå gjør vi et stykke arbeid – vi er en del av teamet, og nå gjør vi en innsats for selskapet. Som styremedlem har du et enormt ansvar overfor selskapet. Derfor er det viktig at vi tar arbeidet vårt på alvor og bruker de riktige verktøyene, som både gjør styrearbeidet vårt enklere, sikrere og mer effektivt.», sier Michael, og fortsetter: «Jeg tar styrearbeid på alvor, som et stykke arbeid som skal utføres».

Michael Staal påpeker også at dersom du gjør jobben din godt som styreleder, kan du, sammen med styret og ledelsen, øke verdien for selskapet, både når det gjelder handelsverdien eller et ev. eierskifte. Ikke fordi formålet trenger å være et salg eller et eierskifte, men på et eller annet tidspunkt vil et selskap skifte hender. Her er det utrolig viktig at du har riktig dokumentasjon i form av møteregistrering, tidligere referater og dokumentasjon på selskapets modenhet og verdi for et fremtidig eierskifte.

I noen av styrene Michael har sittet i, har det «dessverre» gått så bra at selskapene ble så attraktive at de plutselig ble solgt. Her mener Michael at BetterBoard-styreportalen var et viktig verktøy. «Det er enkelt å laste ned hele portalen, møteboken eller annen informasjon som den nye eieren eller styret måtte ønske», sier Michael Staal.

Hvorfor valgte du å bruke en styreportal?

Michael var overhodet ikke i tvil om at han skulle bruke et profesjonelt styreverktøy i styrearbeidet sitt, da han bl.a. kunne støtte opp om samarbeidet mellom styret og hovedstyret, sørge for «orden i sysakene» og samtidig gi styremedlemmene en enklere og mer effektiv måte å utføre styrearbeidet på.

«Det er ikke bare et verktøy som hjelper på samarbeidet i styret – men det kan også fremme samarbeidet mellom styret og ledelsen – og her er styreportalen et godt verktøy til formålet», uttaler Michael Staal.

«Det er ikke bare et verktøy som understøtter samarbeidet i styret – men det kan også fremme samarbeidet mellom styret og ledelsen – og her er styreportalen et godt verktøy til formålet», sier Michael Staal, styreleder

Noe av det Michael verdsetter mest ved bruken av styreportalen, er muligheten til å dele informasjon og dokumenter mellom ledelsen og styret – og samtidig være sikker på at delingen og håndteringen av dokumentene skjer kryptert og sikkert, samtidig som man også har mulighet til å varsle de det gjelder. Dette gjelder både dersom styret har behov for f.eks. månedlig rapportering, informasjon eller andre ting fra selskapet, eller omvendt når ledelsen skal rapportere til neste styremøte, hvor de så kan dele informasjon med styret direkte via styreportalen.

For Michael betyr det i hverdagen

Som formann gir styreportalen mye hjelp med å forbedre neste styremøte – med en agendamal, møteinnkalling og deretter en god avvikling med referatfunksjon direkte i styreportalen. De som kommer på møtet er også bedre forberedt, og som formann kan man dermed bl.a. sikre bedre kvalitet på styrearbeidet.

«Det er så enkelt å bruke at det bare er å kaste seg ut i det», sier Michael, og fortsetter «I et styre jobber man med mennesker, hvor tid er en knapp og dyrebar ressurs. Derfor er det avgjørende at styreverktøyet er lett å bruke. I tillegg må det ikke kreve mye med tanke på oppstart, installasjon eller tilgang til portalen. Så selv om brukerne har fått veiledninger til bruk av BetterBoard-portalen, velger de faktisk å ikke bruke dem, for som de sier selv – det er så enkelt å bruke».

Michael er likevel også klar over at det finnes mange funksjoner som han og styret hans aldri bruker, ettersom portalen har utviklet seg mye siden de fikk den for tre år siden. Derfor er han også glad for den raske støtten, enkelheten og brukervennligheten til portalen, samt veiledningene som ligger på portalen, som hjelper ham i gang med de nye funksjonene.

Kundecase - Michael Staal

Michael er alltid åpen for å snakke om det verdiskapende styrearbeidet, og du er velkommen til å ta kontakt med ham her på LinkedIn.

Michael er også en del av BoardPartner, som hjelper danske eierledede og familieeide selskaper med å optimere styrearbeidet med studier og verktøy.