Styreansvarsforsikring til BetterBoard-brukere

Styreansvarsforsikring til BetterBoard-brukere

Topdanmark og BetterBoard inngår samarbeid

Alt for mange styremedlemmer har ikke tatt stilling til om de er korrekt forsikret. Dette kan resultere i personlige erstatningskrav mot styremedlemmene.

Derfor er et med stor glede at BetterBoard nå kan tilby styreansvarsforsikring til ytterst fordelaktige vilkår hos Topdanmark, eksklusivt for BetterBoard-kunder (kun for danske registrerte selskaper).

Topdanmark er blannt BetterBoards samarbeidspartnere

«Hos Topdanmark er vi glade for å kunne annonsere samarbeidet med BetterBoard hvor vi i hele prosessen tydelig har kunnet merke at vi jobber etter det samme verdisettet, nemlig å skape mest mulig verdi for våre kunder på en ordentlig og profesjonell måte.»

– Marcel Fonnesbæk, markedssjef i Topdanmark.

BetterBoard Styreportal

«En styreportal er i vår optikk ikke bare et programvareverktøy til effektivisering og strukturering av styrets arbeid, men et redskap som kan skape verdi til styret og toppledergruppen på flere nivåer. Blant annet derfor har vi inngått samarbeid med Topdanmark rundt styreansvarsforsikringen til BetterBoards kunder – slik at «Good Governance» kan etterleves, og ikke minst sikre at man får «orden i egne sysaker».

– Stefan Schelde Hansen, grunnlegger av BetterBoard.

I Styrerapporten som nettopp er utkommet fra BoardPartner beskrives den manglende stillingtaken til forsikringer for styrer og toppledergrupper slik:

«Styrerapporten viser, som tidligere år, at det er en utfordring rundt manglende forsikringsdekning. Vi kan ikke si det tydelig nok til både styremedlemmer og eierledere: Få tegnet den forsikringen! Alt annet er uansvarlig.» Utdrag fra Styrerapporten 2022, utarbeidet av BoardPartner i samarbeid med Dansk Industri og Keystones A/S.

Det er selvsagt individuelt hvilken styreansvarsforsikring det er behov for, men vi har sammen med Topdanmark gjort det enkelt og overskuelig.

 

Med vennlig hilsen
BetterBoard-teamet