Bedre planlegging med BetterBoards årshjulet

Det nye interaktive årshjulet på BetterBoard Styreportalen

Planlegg det kommende året med BetterBoard styreportalens årshjul

På BetterBoard Styreportalen er det nå mulig å skape et overblikk over året ulike aktiviteter ved hjelp av det nye interaktive årshjulet.

Årshjulet benyttes som planleggingsverktøy som bidrar til en bedre arbeidsflyt, og skaper en strukturert og harmonisk tilgang til oppgavene. Smart og strukturert planlegging av årets forløp kan optimere effektiviteten i styrets arbeid, og dermed skape mer tid til det verdiskapende styrearbeidet.

Med en langsiktig planlegging er det dermed mulig for både styremedlemmer og andre avhengige aktører å få et overskuelig overblikk over hva som skal drøftes når. Det gir samtidig mulighet til å være på forkant med de aktivitetene som forekommer i løpet av et år, samt prioritere styrets fokus og tid.

Profesjonelt styremedlem og underviser Karina Boldsen fra Aros Board uttaler i «De 7 trinn – En manual til styrearbeid i praksis», at det anbefales at styret jobber med et årshjul hvor det til hvert styremøte gjennomgås faste

punkter. Med fastleggelse av konkrete temaer på de planlagte styremøtene, økes sjansen for gode strategiske diskusjoner hvor styremedlemmene lang tid innen har hatt mulighet til å «tenke» over de respektive temaene/utfordringene.

Det verdiskapende styrearbeidet

De seneste årene har det vært økt fokus på mer verdiskapende styrearbeid i form av at et styre nå i høyere grad skal være en sparringspartner og utfordrer, motsatt tidligere hvor styret overveiende var et «kontrollorgan». Styret skal ta del i å sikre verdiskapelsen i selskapet på kort og lang sikt. I tillegg er styret medansvarlig for selskapets strategi og oppfølging herpå, noe som et årshjul kan være det digitale redskapet til å sikre at det skjer.

Komitéen for god selskapsledelse påpeker i denne sammenhengen hvilken fordel det kan være å organisere styrets arbeid i et årshjul, slik at styret årlig kommer gjennom alle nødvendige punkter. Styret sikrer dermed, ved hjelp av årshjulet, å ha overblikk over både strategiske tiltak, rutinepregede oppgaver og lovgivningsmessige krav mv.

BetterBoard Styreportalens nye og interaktive årshjulet

Det kan være en fordel å organisere arbeidet i styret i et årshjul, slik at styret årlig kommer gjennom relevante oppgaver.

Les mer om styrets ansvar og oppgaver her.

Verktøyet egner seg godt til både å inneholde faste aktiviteter som forekommer hvert år, men også andre oppgaver som oppstår etter hvert.

Årshjulet gir mulighet for å tilrettelegge året både måned for måned og/eller per kvartal. Overblikket skaper større gjennomsiktighet over styret gjøremål, slik at det blir enklere å tilpasse møtenes dagsorden til det avtalte årshjulet. Ovenstående faktorer kan være med på å skape det strategiske arbeid i styret som danner grunnlag for de verdiskapende resultatene.

Styreportalens verditilbud

En styreportal har helt grunnleggende til formål å strukturere og effektivisere styrets arbeid på et høyt og sikkert fortrolighetsnivå, samt å sikre at styret er GDPR compliant og kan overholde reglene i den nye «Kontrollpakken».

Derfor skal en styreportal selvsagt inneholde alle de vesentlige funksjonalitetene som styret har behov for, og de skal samtidig være enkle og intuitive å anvende for alle styremedlemmer for at den gir det fulle utbyttet.

Har du lyst å oppleve hva BetterBoard Styreportalen kan tilføye av verdi til ditt styre, er du velkommen til å bestille en gratis prøveportal og/eller bestille en uforpliktende 30 minutters personlig online demo.