(DK) BetterBoard Highlights 2020

BetterBoard Highlights 2020

Corona pandemi, online møder og aflysninger er blot nogle af de termer 2020 vil blive husket for – Se vores nytårshilsen og oplev hvordan vores 2020 har set ud

Endnu et år er gået og sikke et år det har været.
Corona pandemien må siges at have trukket de fleste overskrifter det forgange år og med god grund. Det har dog ikke afholdt os her hos BetterBoard fra at kaste blikket tilbage og se, hvad vi egentlig fik ud af året der gik.

2021 er netop skudt igang og jeg håber, du er kommet godt ind i det. Traditionen tro byder vi på et par highlights fra BetterBoard i 2020.

Coronasituationen har uden tvivl berørt os alle, og set med de positive digitaliseringsbriller, har den tvunget rigtig mange til at udnytte, nogle af de digitale muligheder vi har. For eksempel er antallet af online møder staget markant. Der er undersøgelser som viser, at vi i Danmark har tredoblet brugen af online møder under den første bølge af corona. Der er også tal som viser, at vi efter corona vil bruge online møder dobbelt så meget, som vi gjorde før corona.

Antall nettmøter før, under og etter corona

Hvad har det betydet for BetterBoard?

Hos BetterBoard har vi også kunnet mærke en stigning i den online tilstedeværelse, i og omkring vores kunders bestyrelsesarbejde samtidig med, at vi har haft en stor tilgang af nye kunder.

Faktisk er stigningen af antal BetterBoard Bestyrelsesportaler i 2020 30% højere, end den var i 2019. Eller sagt på en anden måde, vi har har over de seneste 3 år haft en vækst på 300%.

Eller sagt på en anden måde, vi har har over de seneste 3 år haft en vækst på 300%.

Nye samarbejdspartnere

2020 blev også året, hvor vi lancerede to nye samarbejdspartnere henholdsvis MakeMyStrategy™ og BoardBoost. De leverer begge konkrete digitale værktøjer til at forbedre bestyrelsen og ikke mindst ledelsens arbejde.

En ny strategisk samarbejdspartner, AROS Board ved Karina Boldsen, så også dagens lys i 2020. Sammen med AROS Board vil vi i 2021 lancere nogle tiltage, som skal være med til at skabe værdi for bestyrelser i SMV segmentet.

Det er ikke kun for BetterBoard’s brugere men også for andre, som er interesserede i, at optimere deres bestyrelsesarbejde.

Sanne Markwall, CEO / Founder, MakeMyStrategy™
MakeMyStrategy™
Sanne Markwall
MakeMyStrategy™ er et dansk cloudbaseret software-as-s-service værktøj, som gør det ENKELT for alle virksomheder at arbejde med strategi – lige fra at udarbejde en overskuelig og professionel strategiplan med en konkret handlingsplan til at samle virksomhedens forskellige strategimaterialer til en koordineret fælles handlingsplan.
Lotte Marschall fra BoardBoost
BoardBoost
Lotte Marschall
De fleste bestyrelser er kun samlet fem-seks gange om året og har begrænset tid til at udføre det vigtige og værdiskabende arbejde for virksomheden. Der er stort potentiale i at evaluere, hvordan bestyrelserne anvender tid og ressourcer, når den mødes.
BoardBoost er en ekstern evaluering af bestyrelsens effektivitet.
Karina Boldsen fra AROS Board
AROS Board
Karina Boldsen
AROS BOARD er et unikt bestyrelsesnetværk for dig, der er bestyrelsesinteresseret og har mål og ambitioner om at øge dine kompetencer og netværk inden for bestyrelsesarbejdet. Netværket er både for dig der allerede arbejder i bestyrelser, og dig der ønsker en bestyrelseskarriere.

Bagom BetterBoard og fremtidens planer

I 2020 blev det også til en serie på seks episoder omkring åbenhed i bestyrelseslokalet, hvor vi fra BetterBoard’s bestyrelse, har forsøgt at åbne lidt op, for at give et indblik i, hvordan vi arbejder med tingene.

Til dels for at afmystificere det lidt hemmelige omkring bestyrelsesarbejdet, men også for at give inspiration til andre bestyrelser og ikke mindst kommende bestyrelsesmedlemmer.

På selve BetterBoard Bestyrelsesportalen har vi i 2020 igen lanceret en lang række nye værdiskabende funktioner. Det udviklingsarbejde fortsætter vi naturligvis med i 2021, fordi det er én af hjørnestenene i vores forretning.

Vi her fra BetterBoard vil gerne ønsker jer alle et rigtig godt år 2021. Vi håber også på snart at kunne få slået corona «hjem», så vi kan få normale tilstande igen.

Nytårshilsner
Stefan Schelde Hansen
Founder
BetterBoard Bestyrelsesportalen