Det verdiskapende styret

Torben Simonsen og Tina Fredensborg fra PlusPart var med for å inspirere de mange deltakerne til hvordan man som styremedlem kan skape (mer) verdi for bedriften gjennom styrearbeid.

Hovedpunktene fra PlusPart var:

Det verdiskapende styret

Business Kolding og Haderslev Næringslivsråd hadde invitert PlusPart og BetterBoard til å holde et foredrag om «Det verdiskapende styret».

Møtet foregikk den 12. september på morgenen hos Business Kolding, og på ettermiddagen hos Haderslev Næringslivsråd.

I samarbeid med PlusPart ApS var BetterBoard Styreportalen også representert ved inspirasjonsseminaret i Aalborg mandag den 18. mars hvor det ble lagt vekt på effektivisering av styrearbeidet.

Torben Simonsen og Tina Fredensborg fra PlusPart var med for å inspirere de mange deltakerne til hvordan man som styremedlem kan skape (mer) verdi for bedriften gjennom styrearbeid.

Hovedpunktene fra PlusPart var:

 • Lede styrearbeidet til sterkere resultater.
 • Få løftet styrearbeidet til et høyere strategisk og taktisk nivå.
 • Gi ledelsen de beste forutsetningene for å lede bedriften.
 • Få energi inn i styrearbeidet.
Torben Simonsen snakker om PlusPart og BetterBoard
PlusPart og BetterBoard

Tina Fredensborg uttaler at det kan være noen essensielle «grunnstein» som skal være på plass for å skape det helt riktige grunnlaget for et verdiskapende styre.

 • Det skal være den rette matsjen mellom bedriftens mål/visjon og de kompetansene som styret skal ha.
 • Fokus i styrerommet skal primært være å se ut av frontruten fremfor å se i bakspeilet, slik at eier og ledelse får energi til å eksekvere beslutninger.
 • Styret skal ikke ha høyere ambisjoner enn det eiere og ledere klarer å innfri.
 • Løpende dialog. Styrearbeidet foregår alle årets dager, og ikke bare på de om lag fire årlige møtene.
 • Styrelederen har en spesiell oppgave i forhold til å lede styrearbeidet, slik at ovenstående realiseres

Stefan Schelde Hansen fra BetterBoard ga et innblikk i viktigheten for styret i å ha «orden i sysakene».

Fire viktige punkter ble nevnt:

 • Struktur
 • Effektivitet
 • Sikkerhet
 • GDPR-kompabilitet
Skap verdi med BetterBoard
PlusPart og BetterBoard

Det ble avsluttet med følgende oppfordring til ”styret”:

 • Få styrets arbeidsflyt og dokumenthåndtering på agendaen.
 • Presenter hvordan dere gjør det i dag, eksempelvis med fordeler og ulemper.
 • Vurder risker og hvordan arbeidsflyten kan optimeres.
 • Ta beslutning om hva som skal gjøres (dersom det skal gjøres noe).

Det ble også mulighet til en rask titt på Styreportalen BetterBoard hvor deltakerne fikk innblikk i hvordan
forberedelse, avholdelse og oppfølgning av styremøter kan effektiviseres. Noen av de mest synlige
fordelene som ga en umiddelbar effekt var funksjonaliteten e-signatur og direkte tilgang til online
nettmøter fra portalen.

Vi hos BetterBoard vil gjerne si mange takk til alle som deltok i både Kolding
og Haderslev, samt en stor takk til PlusPart. Vi gleder oss allerede til neste gang, og ser frem til å være en
del av profesjonaliseringen av styret.