Hvorfor benytte en styreportal?

Hvorfor benytte en styreportal?


– Hør hva våre kunder har å si

Med en BetterBoard Styreportal får styret et enkelt og effektivt verktøy til å strukturere og optimere styrearbeidet. Vi har spurt noen av våre kunder om hvorfor de har valgt en styreportal, og hvordan de anvender den i den daglige driften og til styremøter.

Hva kan en styreportal?

Vår styreportal er skapt med det formålet å skape bedre struktur og effektivisere styrearbeidet på både et operasjonelt og strategisk nivå – med utgangspunkt i å være verktøyet til effektive møter. Portalen har mange egenskaper og funksjoner som gjør det mulig å bruke den før, under og etter møter: Saml alle styrets dokumenter, opprett arbeidsrom, del kommentarer og annoteringer, underskriv dokumenter med e-signatur, avhold nettbaserte møter og mye mer.

Hvilken effekt har BetterBoard Styreportalen på styrearbeidet?

Noe av det vi har valgt å legge ekstra mye vekt på er å sørge for at portalen er enkel og brukervennlig for alle – og selvsagt med høy datasikkerhet. Portalen kan brukes fra alle enheter (PC, nettbrett, mobil) og nettlesere, så digitalisering av styrets arbeidsflyt er ikke begrenset til bestemte enheter og styresystemer.

”For mitt styrearbeid har den avgjørende betydningen vært at det faktisk gir ro” – Kim Ladekjær

Hvorfor skal man velge en BetterBoard Styreportal?

En BetterBoard Styreportal er mye mer enn bare et verktøy til styrearbeidet. Den er med på å skape ro omkring styret. På den måten er det mer tid til å se fremad mot nye prosjekter og oppgaver.

Få et nytt og friskt syn på styremøter med BetterBoard Styreportalen hvor alle er forberedte, hvor alle vet hvor dokumentene ligger, hvor alle notene er samlet et sted og hvor tiden faktisk blir brukt på å planlegge og treffe beslutninger.

Vær med på å skape et mer effektivt, strukturert og stressfritt profesjonelt styre. Prøv portalen i 30 dager helt gratis, eller bestill et nettbasert møte hvor du/dere blir introdusert for portalen og dens funksjoner på bare 30 minutter.